Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 125
Nom: Marturia
Cognoms: Marturell BaroleschNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Santa Maria de CamMatrimoni/Unió
Cònjugue: Magdalena Padrés Pons (08/02/1745)

Tipus unió: Religiosa