La branca americana

Els Padrés en el continent americà


Amb la informació de què es disposa actualment, l'any 1751 un tal Rafael Padrés va embarcar des de Sevilla en direcció a Amèrica, amb destinació a Veracruz (Mèxic).

 

Això va permetre que una nombrosa branca de la família Padrés quedés instal·lada als EEUU i a Mèxic.

 

La branca americana del cognom Padrés fa trobades assíduament.

 

Les següents fotografies corresponen a la 13a trobada de PADRES americans, que es va fer el 3 de maig del 2014 a Magdalena de Kino, Sonora, Mèxic.

 

 13a trobada del Padrés americans

 

 13a trobada Padrés americana (2)