Informació legal


En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, en Josep Padrés Tibau i en Jaume Padrés Noguer l’informen que són els titulars del lloc web WWW.PADRES.CAT. D’acord amb l’exigència de l'article 10 de l’esmentada llei, en Josep Padrés Tibau i en Jaume Padrés Noguer l’informen de les següents dades: els titulars d’aquesta pàgina web són en Josep Padrés Tibau amb NIF 40414813H i en Jaume Padrés Noguer amb NIF 40314725A, tenen domicili social al C/Oviedo, 46 17005 GIRONA. També es pot contactar amb els titulars mitjançant el formulari de contacte d’aquesta pàgina web.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web d'en Josep Padrés Tibau i en Jaume Padrés Noguer confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des la navegació per les pàgines d'en Josep Padrés Tibau i en Jaume Padrés Noguer, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web d'en Josep Padrés Tibau i en Jaume Padrés Noguer proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

    La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis creats per en Josep Padrés Tibau i en Jaume Padrés Noguer per accedir a certs continguts o serveis oferts pel lloc web. També serà responsable de l'ús que doni a les claus d’accés que hagi obtingut omplint el formulari esmentat.

    L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per en Josep Padrés Tibau i en Jaume Padrés Noguer, contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

En Josep Padrés Tibau i en Jaume Padrés Noguer no es fan responsables del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declaren que en cap cas procediran a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garantiran la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

En Josep Padrés Tibau i en Jaume Padrés Noguer declaren haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu lloc web, pugui derivar de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, en Josep Padrés Tibau i en Jaume Padrés Noguer no es fan responsables, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

En Josep Padrés Tibau i en Jaume Padrés Noguer es reserven el dret a realitzar les modificacions que considerin oportunes, sense avís previ, en el contingut de les seva pàgina web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les seves condicions d’ús o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions es podran realitzar, a través del seu lloc web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

RESERVA DE GALETES

Veure la política de cookies per més informació.


PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, en Josep Padrés Tibau i en Jaume Padrés Noguer informen als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides pels titulars mitjançant els formularis a les seves pàgines, seran introduïdes en un fitxer automatitzat anomenat MAIL sota la responsabilitat d'en Josep Padrés Tibau i en Jaume Padrés Noguer, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, en Josep Padrés Tibau i en Jaume Padrés Noguer informen de la possibilitat d'exercir el dret de accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça C/Oviedo, 46 , 17005 GIRONA, o mitjançant el formulari de contacte d'aquesta web.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si o com cessionària, a l'adreça. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la propietat intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web sense el consentiment exprés d'en Josep Padrés Tibau i en Jaume Padrés Noguer.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

En Josep Padrés Tibau i en Jaume Padrés Noguer es reserven així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que considerin oportunes per la utilització indeguda de la seva pàgina web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i en Josep Padrés Tibau i en Jaume Padrés Noguer es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i en Josep Padrés Tibau i en Jaume Padrés Noguer, els jutjats o tribunals propis de la localitat de GIRONA.