Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 995
Nom: Susanna
Cognoms: Malagón CamósMatrimoni/Unió
Cònjugue: Joan Masó Padrés (19/12/1979)

Data: 08/11/2008
Tipus unió: Religiosa

Lloc: Corts