Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 992
Nom: Joaquim
Cognoms: Masó Estañol
Sobrenom: QuimNaixement/Bateig

Data de naixement: 07/11/1975Matrimoni/Unió
Cònjugue: Fàtima Padrés Menés (17/11/1976)

Data: 23/06/2003
Tipus unió: Religiosa

Lloc: Corts