Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 912
Nom: Maria
Cognoms: Padrés Planella
Pare: Tom Padrés Vila
Mare: Teresa Planella Amer