Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 897
Nom: Mariangela
Cognoms: Duran Padrés
Pare: Joan Duran
Mare: Maria Rosa Padrés Nicolau (06/11/1718)Naixement/Bateig

Data de naixement: 23/05/1753

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 23/05/1753

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Bonaventura Passapera

Noms bateig: Mariangela,Theresa, Francisca

Padrí: Miquel Ballo Corts

Padrina: Mariangela Puig Santa Maria de Camós