Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 896
Nom: Maria
Cognoms: Duran Padrés
Pare: Joan Duran
Mare: Maria Rosa Padrés Nicolau (06/11/1718)Naixement/Bateig

Data de naixement: 23/05/1753

Lloc de naixement: Santa Maria de Camos

Data bateig: 23/05/1753

Parròquia bateig: Santa Maria de Camos

Oficiant bateig: Bonaventra Passapera

Noms bateig: Maria, Margarida, Theresa

Padrí: Francesc Teixidor Santa Maria de Camos

Padrina: Maria Cadavall Santa Maria de Camos