Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 892
Nom: Joseph
Cognoms: Duran Padrés
Sobrenom: Joseph Duran Duran
Pare: Joan Duran
Mare: Maria Rosa Padrés Nicolau (06/11/1718)Naixement/Bateig

Data de naixement: 25/01/1750

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 27/01/1750

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Bonaventura Passapera

Noms bateig: Joseph, Pere, Joan

Padrí: Joseph Cadavall Santa Maria de Camós

Padrina: Catharina Padrés Corts