Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 874
Nom: Joseph
Cognoms: Hereu
Sobrenom: Joseph HerenMatrimoni/Unió
Cònjugue: Madalena Padrés Renas (16/05/1723)

Tipus unió: Religiosa