Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 87
Nom: Margarida
Cognoms: PadrèsNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Parròquia bateig: Santa Maria de CamósMatrimoni/Unió
Cònjugue: Sebastia Coll

Tipus unió: Religiosa

Lloc: Santa Maria de Camós