Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 869
Nom: Catarina
Cognoms: Padrés Vaguer
Pare: Banet Padrès
Mare: Batista VaguerNaixement/Bateig

Data de naixement: 26/11/1706

Lloc de naixement: Girona

Data bateig: 26/11/1696

Parròquia bateig: Catedral de Girona

Noms bateig: Catarina, Eularia, Rosa