Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 868
Nom: Geltrudis
Cognoms: Padrés
Sobrenom: Geltrudis Padrés Padrés
Pare: Jaume Padrès
Mare: CatharinaNaixement/Bateig

Data de naixement: 04/10/1696

Lloc de naixement: Girona

Data bateig: 04/10/1696

Parròquia bateig: Catedral de Girona

Noms bateig: Geltrudis, Francisca, Teresa