Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 862
Nom: Miguel
Cognoms: Padrès Cuberta
Pare: Jose Padrés
Mare: Magdalena CubertaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Maria Pagés

Tipus unió: Religiosa