Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 851
Nom: Maria de los Dolores
Cognoms: Padrés Sala
Pare: Joseph Padrès Cuberta
Mare: Maria Sala BassedasNaixement/Bateig

Data de naixement: 02/02/1832

Lloc de naixement: Verges

Data bateig: 03/02/1832

Parròquia bateig: Hostalrich - Sta. Maria

Noms bateig: Dolores, Raymunda, Madalena