Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 85
Nom: Chaterina
Cognoms: Padrés Palliser
Pare: Francisco Padrès
Mare: Madrona PalliserNaixement/Bateig

Data de naixement: 25/10/1687

Lloc de naixement: Girona

Data bateig: 25/10/1687

Parròquia bateig: Sant Feliu de Girona

Noms bateig: Chaterina, Theresa, Gertrudis, Narcisa