Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 843
Nom: Llorens
Cognoms: Padrés Torras
Pare: Baldiri Padrés Coll (27/02/1684)
Mare: Francesca Torras UllastresNaixement/Bateig

Data de naixement: 15/04/1745

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 18/04/1745

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Bonaventura Passapera

Noms bateig: Joan, Baldiri

Padrí: Llorens Planells Sarriá

Padrina: Madalena Padrés