Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 836
Nom: Pere
Cognoms: Bassacoma Padrés
Pare: Francesc Bassacoma Vila
Mare: Joaquima Padrés Casellas (10/05/1880)Naixement/Bateig

Lloc de naixement: Sant Sadurni de l'HeuraMatrimoni/Unió
Cònjugue: Conxita Comalat Arger