Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 835
Nom: Maria
Cognoms: Padrés Casellas
Pare: Pedro Padrés Rubirola (05/08/1831)
Mare: Tecla Casellas PratsevallNaixement/Bateig

Data de naixement: 15/12/1876

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Registre civil: Santa Maria de Camós

Llibre reg. civil: 23

Data bateig: 16/12/1876

Parròquia bateig: Santa Maria de CamósMatrimoni/Unió
Cònjugue: Narciso Madrenas Garriga

Tipus unió: Religiosa i civil