Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 834
Nom: Isabel
Cognoms: Padrés Valentí
Pare: Gaspar Padrès Geronés
Mare: Narcisa ValentíNaixement/Bateig

Data de naixement: 13/09/1743

Lloc de naixement: Torroella de Montgri

Data bateig: 15/09/1743

Parròquia bateig: Torroella Montgri

Noms bateig: Isabel, Narcisa