Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 828
Nom: Xavier
Cognoms: Espona Padrés
Pare: Rosendo Espona Mastre
Mare: Dolores Padrés SalaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Nuri Moret Burrassó