Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 822
Nom: Lorenzo
Cognoms: Padrés Vidal
Pare: Joan Padrés Rispau (24/07/1795)
Mare: Maria Vidal Ferre-PagesNaixement/Bateig

Data de naixement: 02/12/1836

Lloc de naixement: Sant Mori

Data bateig: 02/12/1836

Parròquia bateig: Sant Maurici de Sant Mori

Oficiant bateig: Baudilio Fuxaz

Noms bateig: Lorenzo, Mauricio, Baudilio

Padrí: Lorenzo Balló

Padrina: Maria Padrés