Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 820
Nom: Pere
Cognoms: Padrés Rispau
Sobrenom: Pere Padrés Padrés
Pare: Pere Padrés Nicolau
Mare: Maria Rispau RieraNaixement/Bateig

Data de naixement: 01/03/1807

Lloc de naixement: Sant Mori

Data bateig: 02/03/1807

Parròquia bateig: Sant Maurici de Sant Mori

Oficiant bateig: Josep Pou

Noms bateig: Pere, Jaume, Joan

Padrí: Pere Garcia

Padrina: Francisca Rispau