Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 8
Nom: Maria
Cognoms: Padrés Duran
Pare: Francisco Padrés Coll (05/08/1755)
Mare: Rosa Duran Casadevall (18/03/1764)Naixement/Bateig

Data de naixement: 27/03/1794

Lloc de naixement: Corts

Data bateig: 28/03/1794

Parròquia bateig: Sant Juliá i Santa Basilisa de Corts

Oficiant bateig: Joan Trull de Sant Juliá i Santa Basilisa

Noms bateig: Maria, Anna, Rosa

Padrí: Joseph Cervia de La Mota

Padrina: Anna Maria Prat y Coll de Fontcuberta