Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 780
Nom: Joan
Cognoms: Verdier LlorensNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Sant MoriMatrimoni/Unió
Cònjugue: Francesca Costa Padrés

Tipus unió: Religiosa