Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 771
Nom: Maria
Cognoms: PadrèsNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Santa Maria de CamMatrimoni/Unió
Cònjugue: Manuel Mansilla

Tipus unió: Religiosa