Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 750
Nom: Nuri
Cognoms: Pi Padrés
Pare: Josep Pi Pont (04/01/1923)
Mare: Montserrat Padrès Figueras (14/07/1930)Naixement/Bateig

Data de naixement: 13/12/1958

Lloc de naixement: Cassa de la SelvaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Javier Muñoz Palau