Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 721
Nom: Roser
Cognoms: Padrès Gonzalez
Pare: Santiago Padrés Creixell (30/03/1948)
Mare: Maria Glòria Gonzalez Vaqué (01/09/1948)Naixement/Bateig

Data de naixement: 07/11/1986

Lloc de naixement: Barcelona