Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 7
Nom: Maria
Cognoms: Casadevall Padrés
Pare: Joan Casadevall Adroer
Mare: Margarida Padrés Duran (18/03/1790)Naixement/Bateig

Data de naixement: 12/04/1825

Lloc de naixement: Corts

Data bateig: 12/04/1825

Parròquia bateig: Sant Julia i Santa Basilisa

Noms bateig: Maria, Rosa, Francisca