Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 655
Nom: Pere Joan
Cognoms: Padres Nicolau
Sobrenom: Pere Padres
Pare: Joan Coll Padrés (25/03/1668)
Mare: Margarida NicolauNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Santa Maria de CamosMatrimoni/Unió
Cònjugue: Margarida Joanmiquel Casals

Data: 11/06/1774
Tipus unió: Religiosa

Lloc: CortsMatrimoni/Unió
Cònjugue: Catharina Coll Coll (19/03/1730)

Data: 25/08/1748
Tipus unió: Religiosa

Lloc: CortsMatrimoni/Unió
Cònjugue: Theresa Cervia Vilar

Data: 03/04/1758
Tipus unió: Religiosa

Lloc: Corts