Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 653
Nom: Francesc
Cognoms: MartiNaixement/Bateig

Lloc de naixement: AjaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Margarida Planells Padrés

Tipus unió: Religiosa