Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 652
Nom: Margarida
Cognoms: Planells Padrés
Pare: Llorens Planells Surroca
Mare: Anna Maria Padrés Clapera (01/09/1706)Naixement/Bateig

Lloc de naixement: Santa Maria de CamósMatrimoni/Unió
Cònjugue: Francesc Marti

Tipus unió: Religiosa