Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 651
Nom: Josep
Cognoms: Padrés Texidor
Pare: Miquel Padrés Batlle (28/09/1814)
Mare: Gertrudis Texidor CamosNaixement/Bateig

Data de naixement: 22/01/1848

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 22/01/1848

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Manuel Torroella

Noms bateig: Vicente, Miguel

Padrí: Josep Valenti Santa Maria de Camós

Padrina: Maria Badosa y Hospital Santa Maria de Camós