Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 644
Nom: Magdalena
Cognoms: Padrés Sarrá
Pare: Matheu Padrés Pons (21/02/1747)
Mare: Taresa Sarrá GeladaNaixement/Bateig

Data de naixement: 06/11/1797

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 20/11/1797

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Joan Plaja

Noms bateig: Magdalena, Maria, Teresa

Padrí: Joseph Masdevall Palol de Revardit

Padrina: Magdalena Sarrá