Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 639
Nom: Maria
Cognoms: Padrés Rovirola
Pare: Vicens Padrés Sarrá (30/12/1789)
Mare: Francisca Rovirola MoriscotNaixement/Bateig

Data de naixement: 30/10/1828

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 31/10/1828

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Bartholome Germa

Noms bateig: Maria, Rosa, Francisca

Padrí: Rosa Moriscot Sors

Padrina: Maria PadrésMatrimoni/Unió
Cònjugue: Baudilio Puitgdevall Frigoler