Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 627
Nom: Joseph
Cognoms: Padrés Clapera
Pare: Salvi Padrés Coll (15/02/1666)
Mare: Magdalena Clapera FluviáNaixement/Bateig

Data de naixement: 24/03/1704

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 24/03/1704

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Mathia Riera

Noms bateig: Joseph, Michel, Baldiri

Padrí: Joseph Torrent Falgas

Padrina: Victoria Soler Sant Esteva de BasMatrimoni/Unió
Cònjugue: Thereza Pons Figueras

Tipus unió: Religiosa