Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 622
Nom: Miquel
Cognoms: Padrés Batlle
Pare: Francisco Padrés Tinet
Mare: Francisca Batlle GimbernatNaixement/Bateig

Data de naixement: 28/09/1812

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 28/09/1812

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Joan Fabrega substituint a Barthomeu Germá

Noms bateig: Miquel. Francisco, Cosma

Padrí: Francisco Bartrina Santa Maria de Camós

Padrina: Marianna Batlle Cors