Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 621
Nom: Miquel
Cognoms: Padrés Batlle
Pare: Francisco Padrés Tinet
Mare: Francisca Batlle GimbernatNaixement/Bateig

Data de naixement: 28/09/1814

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 29/09/1814

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Barthomeu Germá

Noms bateig: Joaquim, Andreu

Padrí: Miguel Rovirola Palol de Rebarfit

Padrina: Catharina Batlle CorsMatrimoni/Unió
Cònjugue: Gertrudis Texidor Camos

Tipus unió: Religiosa