Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 618
Nom: Margarida
Cognoms: Padrés Coll
Sobrenom: Margarida Coll Padrés
Pare: Salvi Coll Padrés
Mare: Maria Padrès CollNaixement/Bateig

Data de naixement: 22/02/1688

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 22/02/1688

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Mathia Riera

Noms bateig: Margarida, Maria Teresa, Marta (Justa)

Padrí: Mer Narcis -Santa Maria de Camós

Padrina: Margarida Coll i Comas -CornallaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Vicens Casadevall

Tipus unió: Religiosa