Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 615
Nom: Anna Maria
Cognoms: Coll Casellas
Pare: Salvi Coll Padrés
Mare: Anna CasellasNaixement/Bateig

Data de naixement: 03/10/1686

Lloc de naixement: Sta. Maria de Camos

Data bateig: 03/10/1686

Parròquia bateig: Sta. Maria de Camos

Oficiant bateig: Mathia Riera

Noms bateig: Anna Maria, Gertrudis, Teresa

Padrí: Joan Riera Santa Maria de Camos

Padrina: Maria Padresa