Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 614
Nom: Jaume
Cognoms: Padrés Torras
Pare: Baldiri Padrés Coll (27/02/1684)
Mare: Francesca Torras UllastresNaixement/Bateig

Data de naixement: 24/08/1755

Lloc de naixement: Sant Vicens de Camós

Data bateig: 25/08/1755

Parròquia bateig: Sant Vicens de Camós

Oficiant bateig: Narcis Juli

Noms bateig: Jaume, Martí, Vicens

Padrí: Jaume Rigart -Sant Vicens de Camós

Padrina: Sibina Rigart -Sant Vicens de Camós