Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 60
Nom: Catharina
Cognoms: Padrés Vidal
Pare: Joan Padrés Rispau (24/07/1795)
Mare: Maria Vidal Ferre-PagesNaixement/Bateig

Data de naixement: 04/11/1828

Lloc de naixement: Sant Mori

Data bateig: 05/11/1828

Parròquia bateig: Sant Maurici de Sant Mori

Oficiant bateig: Joseph Sauch

Noms bateig: Antonia, Maria

Padrí: Estevan Vidal

Padrina: Catarina Padrés