Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 6
Nom: Maria
Cognoms: Casadevall Padrés
Pare: Joan Casadevall Adroer
Mare: Margarida Padrés Duran (18/03/1790)Naixement/Bateig

Data de naixement: 29/04/1822

Lloc de naixement: Corts

Data bateig: 30/04/1822

Parròquia bateig: Sant Julia i Santa Basilisa de Cors

Noms bateig: Maria, Margarida, RosaAltres comentaris

per el que sembla va morir abans del 1825 perque el 12 d'Abril de 1825 va néixer una altra MARIA CASADEVALL PADRÉS