Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 591
Nom: Salvi
Cognoms: CollNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Santa Maria de Cam

Parròquia bateig: Santa Maria de CamMatrimoni/Unió
Cònjugue: Magdalena Coll

Tipus unió: Religiosa