Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 578
Nom: Escolastica
Cognoms: Trias PadrésNaixement/Bateig

Lloc de naixement: BanyolesMatrimoni/Unió
Cònjugue: Isidre Feixas

Tipus unió: Religiosa