Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 571
Nom: Teresa
Cognoms: Pou FebrNaixement/Bateig

Lloc de naixement: MatarMatrimoni/Unió
Cònjugue: Lloren Costa Padrés