Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 560
Nom: Mateu
Cognoms: Padrés Pons
Pare: Jacinto Padrès Clapera
Mare: Anna Maria Pons FiguerasNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Santa Maria de CamMatrimoni/Unió
Cònjugue: Maria Malagelada Oliveres

Tipus unió: Religiosa