Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 558
Nom: Josep
Cognoms: Masdevall Padrés
Pare: Joseph Masdevall Coll
Mare: Magdalena Padrés Pons (25/07/1736)Naixement/Bateig

Lloc de naixement: Palol de RevarditMatrimoni/Unió
Cònjugue: Maria Aulet Posada

Tipus unió: Religiosa