Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 555
Nom: Pere
Cognoms: FontNaixement/Bateig

Lloc de naixement: BorrassaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Narcisa Callis Padrés

Tipus unió: Religiosa