Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 551
Nom: Miguel
Cognoms: VidalMatrimoni/Unió
Cònjugue: Magdalena Padrès

Tipus unió: Religiosa